ขอเชิญบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม กิจกรรม : เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ แคมเปญ “ก้าวแรกสู่หนึ่งล้านก้าว”