การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันเวทีโลก MOS WC และ ACP WC 2024