บรรยากาศตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีประเทศไทย “Thailand Design Creator Competition 2024”