ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย แก้วดี ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2562
ลำดับที่1 กลุ่ม 1 ข้าราชการ /พนักงานมหาลัยฯ/พนักงานราชการ

กันยายน 18, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย แก้วดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวันช […]
สิงหาคม 19, 2020

ประกาศขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗๗ เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 13, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมออนไลน์สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๖ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 10, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบลงนามเอกสารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]