20/05/2024

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ภาคการศึกษา 3/2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
10/11/2023

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล IC3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบร […]
18/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 2

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]
04/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 1

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]
12/06/2023

ต้อนรับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เยี่ยมการจัดฝึกอบรม IC3 ให้กับบุคลากร กองกลาง มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
12/06/2023

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ IC3 ให้กับบุคลากร กองกลาง มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
11/06/2023

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
09/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบ IC๓ Certificate รูปแบบ Site License จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
01/04/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 963 คน ได้รับ IC3 Digital Literacy Certification (IC3) ตามมาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]