e-ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

20/02/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ด้านการออกแบบประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
08/12/2022

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1 หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
28/01/2022

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออ […]
19/04/2017

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนกา […]
08/07/2016

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More

โปรแกรม Tell Me More เป็นโ […]
08/07/2016

การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน IC3

The Internet and Computing […]
16/02/2016

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก ใน Mos Olympic 2016

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศม […]
10/02/2016

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) 59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
28/07/2015

รับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]