RMUTT

22/04/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
19/04/2024

ขอเรียนเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต”

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศิ […]
11/04/2024

งาน “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
09/04/2024

สวส. มทร.ธัญบุรี ส่งเสริมพื้นที่การกิจกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิด ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
05/04/2024

ความประทับใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศไทย

ความประทับใจของนักศึกษาที่ […]
03/04/2024

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติราชการและทบทวน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
01/04/2024

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – 2 เมษายน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก […]
28/03/2024

การคัดเลือกตัวแทน มทร.ธัญบุรี แข่งขัน The 2024 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
26/03/2024

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไปแข่งเวทีโลกที่สหรัฐอเมริกาในโปรแกรม MOS WC และ ACP WC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระ […]