20/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม kickoff ระบบ ISO ปี 2567 กับทางทีมที่ปรึกษา

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
16/12/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจประเมินการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑๒๐๑๓ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัญบุรี ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]