ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจประเมินการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑๒๐๑๓ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัญบุรี ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง