Images

17/02/2023

งานขอบคุณคณะผู้บริหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ “ภาพแห่งความทรงจำ” และในกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
14/02/2023

บรรยากาศกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ […]
24/01/2023

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ จาก สปป.ลาว

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
18/01/2023

เปิดงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RMUTT’66 และ งาน Open House เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
18/01/2023

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมบูธสำนักฯ งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 66 และ งาน Open House เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

ผศ. อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิก […]
05/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
21/12/2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิธีเปิดงาน RMUTT Library Christmas

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]