งานขอบคุณคณะผู้บริหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ “ภาพแห่งความทรงจำ” และในกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักฯ