UniNet

16/02/2011

ปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UNINET) ในวันที่ 19-20 ก.พ. 54(ร่าง)

เนื่องด้วยในวันที่ 19-20 ก […]
06/11/2010

UniNet จะมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก

ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลย […]
08/09/2010

Uninet จะดำเนินการการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าฯ วันที่ 8 ก.ย. 53

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสาร […]
05/08/2010

จะดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครือข่าย UniNet

ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยี […]