powerpoint

30/05/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
30/04/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
22/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม การพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]
04/04/2024

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟ […]
20/02/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ด้านการออกแบบประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/11/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2565

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโล […]
17/11/2022

เอกสารประกอบการอบรม : โครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint

ไฟล์ตัวอย่างการทำ Workshop […]
31/10/2022

สร้างตัวอักษรให้น่าสนใจและมีมิติ ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016

วิธีการสร้างตัวอักษรให้น่า […]
31/03/2021

หลักสูตรการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ pubhtml5.com

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูต […]