Poster

22/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม การพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]
10/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]
04/04/2024

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟ […]
29/02/2024

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

  ปัจจุบันนี้คำว่า อิ […]
07/11/2019

ออกแบบ Poster เพิ่มศักยภาพเสริมสร้างทักษะ ด้าน Digital และภาษา

หลักสูตรทักษะด้านคอมพิวเตอ […]