From Gen Z to be CEO

22/09/2023

การประชุมรับฟังผลการตรวจสอบด้านแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ และการควบคุมพัสดุ ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
21/09/2023

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น พิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม […]
19/09/2023

งานพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
08/06/2023

บรรยากาศโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 11) วันที่ 8 มิถุนายน 2566

บรรยากาศการอบรมโครงการกระจ […]
07/06/2023

บรรยากาศโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 11) วันที่ 7 มิถุนายน 2566

บรรยากาศการอบรมโครงการกระจ […]
06/06/2023

ผู้อำนวยการและผู้บริหารร่วมงานพิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 11)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
22/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามทร.ธัญบุรีที่ได้รับรางวัล Outstanding Scores จากโครงการ Form Gen Z to be CEO

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]