Microsoft Office Specialist

21/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน (MOS)&(ACP)

🎉 สำนักวิทยบริการและเทคโนโ […]
07/02/2023

การคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน MOS & ACP The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ร […]
07/02/2023

ขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/02/2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มี […]
04/02/2023

แข่งขันสอบคัดเลือก Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
02/02/2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือก การแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2023 การแข่งขัน Adobe Certified Professional World Championship 2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มี […]
17/01/2023

รับสมัครนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ธัญบุรี […]