ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือก การแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2023 การแข่งขัน Adobe Certified Professional World Championship 2023