ขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships