ความรู้ด้านเว็บไซต์และการออกแบบ

ความรู้ด้านเว็บไซต์และการออกแบบ (ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์)

21/06/2023

วิธีการตั้งค่า cookieYes

   วิธีการตั้งค่ […]
03/05/2023

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ คณะ/หน่วยงาน ของ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566

Present ประกอบการอบรม การต […]
24/04/2023

เอกสารประกอบการอบรม CANVA

  Present การสร้างงานนำเ […]
17/11/2022

เอกสารประกอบการอบรม : โครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint

ไฟล์ตัวอย่างการทำ Workshop […]
31/10/2022

สร้างตัวอักษรให้น่าสนใจและมีมิติ ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016

วิธีการสร้างตัวอักษรให้น่า […]
16/05/2022

วิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย WordPress

EP1.เตรียมความพร้อมก่อนนำภ […]
19/08/2021

ก่อนนำภาพขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ต้องทำอะไรบ้าง?

การกำหนดคุณสมบัติไฟล์ภาพ ก […]
29/06/2021

วิธีเขียนข่าว

25/06/2021

วิธีการแทรกภาพลงในข่าว 2 แบบ