รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมบูธสำนักฯ งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 66 และ งาน Open House เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี