!!ประกาศ!! ขณะนี้ทางอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องใน ชั้นที่ 7-12