แสดงความยินดี

08/03/2019

ตัวแทนน.ศ.มทรธัญบุรี เข้าแข่งขัน TDCC ระดับประเทศไทย

ส่งกำลังใจให้น้องๆ ตัวแทนน […]
08/03/2019

ตัวแทนน.ศ.มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขัน MOS Olympic ระดับประเทศไทย

ส่งกำลังใจให้น้องๆ ตัวแทนน […]
27/02/2019

ผลงานออกแบบปกจุลสารของรอบคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย TDCC2019


25/02/2019

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2562

ศูนย์สอบ มทร.ธัญบุรี เปิดร […]
06/10/2017

ขอแสดงความยินดี กับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]