แสดงความยินดี

23/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรา คงเหมาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  รางวัลชมเชย ด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
18/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ นายสันต์ชัย ขานสันเทียะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
16/08/2023

แสดงความยินดีกับ นายนพณัฐ ฉลวย ทีมเยาวชนไทย คว้า 1 เหรียญเงิน รองแชมป์โลก Microsoft PowerPoint Version 2016

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
09/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ นายนพณัฐ ฉลวย ทีมเยาวชนไทย คว้า 1 เหรียญเงิน รองแชมป์โลก Microsoft PowerPoint Version 2016

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
27/07/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
02/06/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
28/03/2023

ขอแสดงความยินดี นายณิชกุล กิจชัยปกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี กับพนักงาน […]
11/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท […]
03/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท […]
09/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]