แสดงความยินดี นายพีระพงษ์ ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กับกิจกรรมลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ