ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566