ประชาสัมพันธ์

28/03/2024

การคัดเลือกตัวแทน มทร.ธัญบุรี แข่งขัน The 2024 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
27/03/2024

การดำเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ รูปแบบสื่อ Infographic และการประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 […]
26/03/2024

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไปแข่งเวทีโลกที่สหรัฐอเมริกาในโปรแกรม MOS WC และ ACP WC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระ […]
25/03/2024

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
21/03/2024

การประชุมรายงานผลการ VA Scan และประเมินความเสี่ยงของระบบ ISO ร่วมกับทีมที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
19/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ติด Top 30 TDCC 2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
19/03/2024

การประชุมแนวทางการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรม ฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล

ฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล […]
18/03/2024

การประชุมหารือการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น และศูนย์นวัตกรรมและความรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]