การประชุมหารือการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น