ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ จัดอบรมวิธีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของฝ่ายพัสดุกองคลัง
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566