การตั้งค่าการเชื่อมต่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (VPN) เพื่อ Remote Desktop Connection, ERP หรือ การสืบค้นงานวิจัย