ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี