ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567