ประเภทห้องที่เปิดให้บริการ

ห้องDiscussion Room

4-15 ที่นั่ง

ห้องปฏิบัติการ Computer

40-80 ที่นั่ง

ห้อง Smart Classroom

60 ที่นั่ง

ห้อง Classroom

40 - 120 ที่นั่ง

ห้อง ประชุม/สัมนา

100 ที่นั่ง

การใช้งานห้องเรียน

- ตามตารางเรียนนักศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 และ 3

- จองห้องเรียนสอนชดเชยเพิ่มเติมจากตารางเรียนของนักศึกษา

ห้องสัมมนา ชั้น 8 (ให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายนอกและภายใน)

- สำหรับจัดอบรมกับอาจารย์, นักศึกษา, หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

- ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

การใช้งานห้อง Discussion Room ชั้น M และชั้น 7

- สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ห้องบันทึกวิดีโอสื่อการสอนชั้น 4

- สำหรับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

เอกสารตัวอย่าง การขอใช้สถานที่ภายในอาคารสำหรับจัดศูนย์สอบ


ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่
156.8 KiB
99 Downloads
รายละเอียด

ขั้นตอนการขอใช้สถานที่

1. ติดต่อสอบถามตารางการใช้ห้องได้ที่ เบอร์ 02 549 5555 หรือ เพจเฟสบุ๊ค Rmutt Central Building
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ ผ่าน ระบบ E-office
3. อนุมัติการใช้ห้อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน

ช่องทางการติดต่อเรา : อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

Fanpage : อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ RMUTT Central Building

เบอร์โทร 02-549-4555 , 02-549-4559

Line @ central building

แผนที่