ประชาสัมพันธ์ล่าสุด


07/06/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
07/06/2024

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. […]
30/05/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
24/05/2024

โครงการอบรม การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (รุ่นที่ 2)

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
20/05/2024

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ภาคการศึกษา 3/2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
17/05/2024

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ปัจจุบันการทำงานในยุค New […]
16/05/2024

โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (รุ่นที่ 1)

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
09/05/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
07/05/2024

โครงการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (PDPA Security and Privacy Awareness)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
03/05/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการอบรม การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
02/05/2024

อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 1)

อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช […]
02/05/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยายหลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Canva ณ กองบัญชาการกองทัพบก 1-2 พฤษภาคม 2567

ด้วยกองทัพบก มีแนวทางในการ […]
02/05/2024

ขอเรียนเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง

โปรแกรม Microsoft Excel เป […]
30/04/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
30/04/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
30/04/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
25/04/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/04/2024

สวส. ส่งเสริมและผลักดันนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการเงิน กิจกรรมการบรรยาย “การบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
23/04/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
22/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม การพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]
19/04/2024

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
10/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]
04/04/2024

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟ […]
03/04/2024

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติราชการและทบทวน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
08/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HR Back office)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา […]
29/02/2024

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

  ปัจจุบันนี้คำว่า อิ […]
28/02/2024

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุด

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]
20/02/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ด้านการออกแบบประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
14/02/2024

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเ […]
07/02/2024

อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อบรมการใช้งานระบบการบันทึกผลการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช […]