ประชาสัมพันธ์ล่าสุด


18/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 2

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]
17/07/2023

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ จัดอบรมวิธีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2566

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต […]
12/07/2023

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
12/07/2023

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ จัดอบรมวิธีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 10-11 กรกฏาคม 2566

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต […]
12/07/2023

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศจัดอบรมการรับ-ส่งบทความผลงานวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด หั […]
07/07/2023

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ จัดอบรมวิธีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของฝ่ายพัสดุกองคลัง
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566

เพื่อให้บุคลากร ฝ่ายพัสดุ […]
06/07/2023

บรรยากาศการจัดอบรมบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Endnote สำหรับนักศึกษา จัดโดยฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

การจัดอบรมบรรณานุกรมด้วยโป […]
03/07/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักประกันสังคม

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566  ผศ. […]
22/06/2023

ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในส่วนของภาควิชา) มทร.ธัญบุรี

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์แล […]
21/06/2023

ประชุมการจัดทำเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี ใหม่

บุคลากร สำนักจัดการทรัพย์ส […]
12/06/2023

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ IC3 ให้กับบุคลากร กองกลาง มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
30/05/2023

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
16/05/2023

โครงการอบรม “การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยขององค์กร เพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562”

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
11/05/2023

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร สังกัดคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

ด้วยคณะการแพทย์บูรณาการ มห […]
08/05/2023

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ คณะ/หน่วยงาน ของ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
28/04/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดประชุมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย​ ระดับปฏิบัติการ เรื่อง​ “การเตรียมจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงขึ้น”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
26/04/2023

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบด้วย CANVA อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิท […]
24/04/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้กับคณะทำงานระบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Working Committee)

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
05/04/2023

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์สำหรับบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน ของมทร.ธัญบุรี

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมโครงการ […]
31/03/2023

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back office) รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
30/03/2023

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back office) รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/02/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของนักศึกษา “ด้านการออกแบบเพื่อสายงานการตลาด ครั้งที่ 2”

ด้วยสาขาวิชาการตลาด คณะบริ […]
21/02/2023

อบรมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจัดทำอัลบั้มภาพ ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต […]
17/02/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตร “ด้านการออกแบบเพื่อสายงานการตลาด ครั้งที่ 1”

  ด้วยสาขาวิชาการตลาด […]
10/02/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
09/02/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด 11 สาขา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
05/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
09/12/2022

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
08/12/2022

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1 หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]