สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดประชุมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย​ ระดับปฏิบัติการ เรื่อง​ “การเตรียมจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงขึ้น”