ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565