ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการอบรม การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 2)