อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 1)