รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ แสดงความยินดีกับ นางสาว ชลิดา นิเวศเจริญไพศาล ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว