ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

17/02/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตร “ด้านการออกแบบเพื่อสายงานการตลาด ครั้งที่ 1”

14/02/2023

บรรยากาศกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

10/02/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 2

09/02/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 1

07/02/2023

การคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน MOS & ACP The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

06/02/2023

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ASIC

04/02/2023

แข่งขันสอบคัดเลือก Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

24/01/2023

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ จาก สปป.ลาว

18/01/2023

เปิดงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RMUTT’66 และ งาน Open House เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

18/01/2023

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมบูธสำนักฯ งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 66 และ งาน Open House เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

16/01/2023

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล บุตรบุญธรรมในองค์ประไหมสุหรีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

06/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด 11 สาขา

05/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด

22/12/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ต้อนรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21/12/2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิธีเปิดงาน RMUTT Library Christmas

09/12/2022

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565

09/12/2022

ขอเชิญชวนร่วมงาน RMUTT Library Christmas วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารวิทยบริการ

08/12/2022

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1 หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

30/11/2022

สวส.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้แก่น.ศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

24/11/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2565

21/11/2022

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ วิทยากรการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบโปรแกรม Microsoft Word 2019 เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022

08/11/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมชมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” กิจกรรมประดิษฐ์กระทงวัสดุจากธรรมชาติ

07/11/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมประดิษฐ์กระทง อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

01/11/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดธรรมปัญญา จังหวัดนครนายก

01/11/2022

พิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์ ” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารวิทยบริการ

30/10/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน น.ศ.ของ มทร.ธัญบุรี จำนวน 10 ราย(MOS Olympic Thailand 2022)

26/10/2022

ผศ. ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Universitas Negeri Yogykarta ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

19/10/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมงานโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี

23/09/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ “การออกแบบสื่อ Inforgraphic อย่างมืออาชีพ” คณะบริหารธุรกิจ 23 กันยายน 2565

16/09/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ “การออกแบบสื่อ Inforgraphic อย่างมืออาชีพ” คณะบริหารธุรกิจ 16 กันยายน 2565

Library