ภาพกิจกรรม

24/01/2024

พิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

24/01/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หลักสูตร “เทคนิควิธีไช้งาน canva เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอให้น่าสนใจ” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

22/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง โครงการ MOS OLYMPIC Thailand Competition 2024

18/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18/01/2024

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567

17/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกองทุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

16/01/2024

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ประชุมการนำเสนอระบบการให้คำปรึกษาและการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

15/01/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับฟังการนำเสนอระบบออกเอกสารทางการศึกษา

12/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

11/01/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการนำเสนองานด้วยรูปแบบโปสเตอร์และการทำ Infographic ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sec.1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

08/01/2024

ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Board Game จาก National Pingtung University (NPTU)

25/12/2023

ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมงานกีฬา “ราชมงคลสัมพันธ์” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

19/12/2023

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SEO Content Marketing

19/12/2023

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการอบรมการพัฒนา Application แบบ Lowcode Platform รุ่นที่ 5

19/12/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566

15/12/2023

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Content Marketing คอนเทนต์ยุคใหม่ มัดใจลูกค้า ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566

15/12/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส. มทร.ธัญบุรี) โครงการอบรมการพัฒนา Application แบบ Lowcode Platform รุ่นที่ 3

14/12/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการอบรมการพัฒนา Application Lowcode Platform รุ่นที่ 2

14/12/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการอบรมหลักสูตร Digital Content Marketing

13/12/2023

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการอบรมการพัฒนา Application Lowcode Platform รุ่นที่ 1

04/12/2023

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจาก De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมห้องสมุด

04/12/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2566

01/12/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและมอบของรางวัล งาน “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567”

30/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิด งาน “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567” RMUTT Open House 2024

30/11/2023

งาน “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567” RMUTT Open House 2024 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

30/11/2023

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักฯ ประธานคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ

29/11/2023

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เข้าดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนเวอร์ชั่นใหม่ ผ่าน RMUTT PRIVILEGE

27/11/2023

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมประชุมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัย Hof University of Applied Science

23/11/2023

ต้อนรับและรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565