ประชุม

30/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
27/11/2023

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมประชุมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัย Hof University of Applied Science

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
26/10/2023

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานการประชุมโครงการสหกิจศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
18/10/2023

 การประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
16/10/2023

การประชุม RMUTT Digital University : ICT Infrastructure and Solution by Huawei Technology

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
19/09/2023

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 37

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ […]
02/06/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมรายงานผลการตรวจ VA Scan ร่วมกับทีมที่ปรึกษา

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
24/08/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด (สวส.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/05/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back Office)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]