อบรม

ภาพโครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc และสรุปค่าสถิติของแบบสอบถาม
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

 

 

 

มกราคม 29, 2016

โครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

ภาพโครงการอบรม การสร้างแบบ […]
มกราคม 25, 2016

ภาพการอบรมโครงการ รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ

ภาพการอบรมโครงการอบรม รีทั […]
ธันวาคม 23, 2015

ภาพการอบรม การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรม กา […]