อบรม

09/07/2024

โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]
27/06/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รุ่นที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
26/06/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]
11/06/2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดการบรรยาย โครงการ “Seminar on Advancing drone Technology and Applications”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
07/06/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
05/06/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
14/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กำลังใจนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีประเทศไทย MOS-TDCC

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
13/03/2024

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]