โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

26/10/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
05/10/2022

ยกเลิกหนังสือเชิญชวน จ้างโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริง สู่ห้องเรียนเสมือนจริง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
30/09/2022

เรื่องประกาศจัดจ้างโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverseโลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]