เรื่องประกาศจัดจ้างโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverseโลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง จำนวน 1 งาน