ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีคัดเลือก