เครือข่าย

20/12/2011

แจ้งปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจาก […]
11/10/2011

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำการปรับปรุง Software อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Router)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสาร […]
15/09/2011

แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554

ตามที่กองกลาง สำนักงานอธิก […]
15/09/2011

แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554

ตามที่กองกลาง สำนักงานอธิก […]
14/09/2011

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำการปรับปรุง Software อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Router)

ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลย […]
31/08/2011

UniNet จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักที่โหนดพญาไทในวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 22.00-3.00 น.

ทางฝ่ายระบบเครือข่าย สำนัก […]
18/08/2011

Uninet จะมีการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแกนหลักที่โหนดพญาไทในวันที่ 18/8/2554 เวลา 22.00-24.00 น.

เนื่องด้วย ทางฝ่ายระบบเครื […]
11/08/2011

ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโน […]
09/04/2011

แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย

เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องที่ […]