อาคารเรียนรวม

05/02/2024

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการปิดให้บริการเนื่องจาก ทางอาคารได้เป็นสถานที่พักนักกีฬา และ ผู้นำนักศึกษา

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ […]
11/01/2024

!!ประกาศ!! ขณะนี้ทางอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องใน ชั้นที่ 7-12

!!ประกาศ!! ขณะนี้ทางอาคารเ […]
23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมร […]
17/06/2022

ภาพบรรยากาศการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

ภาพบรรยากาศการจัดการความรู […]
12/06/2022

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกข […]
06/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการTBNMendix Academy

ภาพบรรยากาศโครงการTBNMendi […]
06/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภ […]