ผู้เกษียณอายุราชการ

27/09/2023

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
26/09/2023

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
26/09/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
23/09/2021

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ’2564

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ […]