งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ